SİU2023-NST

SİU 2023 kapsamında düzenlenecek olan Hesaplamalı Sosyal Bilimler oturumunda, nefret söylemi tespit yarışması (SİU2023-NST) düzenlenecektir.

Nefret söylemi, bir kişiyi veya grubu etnik köken, ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik gibi kimlik özellikleri temelinde ayırt ederek hedef alan önyargıya dayalı, olumsuz ve saldırgan sözlü, yazılı veya görsel ifadelerdir. Bu özel oturumda nefret söylemi konusundaki çalışmaların tartışılabileceği bir ortam yaratarak konu üzerinde sinerji yaratmak ve nefret söyleminin otomatik tespiti ve analizi için geliştirilen yöntemlerin değerlendirilerek, Türkçe nefret söylemi tespiti konusunda gelinen seviyenin tespit edilmesi için bir yarışma düzenlenmektedir. Yarışmada kullanılacak veri seti üç farklı konuda (İsrail-Filistin çatışması, Yunan karşıtlığı ve göçmen/mülteci karşıtlığı) toplanmış 5000 adet Türkçe tweet verisinden oluşmaktadır. Veri kümesindeki her tweet nefret söylemi varlığı/yokluğunun yanı sıra, nefret söylemi kategorisi (5 sınıf) ve nefret söylemi şiddeti (0-4 arası, 5 seviye) için üçer kişi tarafından etiketlenmiştir.

Yarışma dört farklı alt-problem üzerinden yapılacaktır:

1) İsrail-Filistin çatışması konusunda nefret söylemi kategorisinin tahmini (Yunan karşıtlığı eğitim kümesi de kullanılabilir);

2) İsrail-Filistin çatışması konusunda nefret söylemi şiddetinin tahmini (Yunan karşıtlığı eğitim kümesi de kullanılabilir);

3) Mülteci veri kümesi üzerinde nefret söylemi kategorisinin tahmini;

4) Mülteci veri kümesi üzerinde nefret söylemi şiddetinin tahmini.

Geliştirilen yöntemler bağımsız test kümeleri ile Kaggle platformu üzerinden değerlendirilecek ve farklı yaklaşımların başarımları uygun metrikler ile karşılaştırılacaktır (makro F1 skoru ve ortalama kare hata). Katılımcıların Kaggle platformuna yüklemiş oldukları csv dosyasını üreten kod dosyasını paylaşılacak ayrı bir form ile paylaşmaları beklenmektedir. Yarışmaya katılacak grupların ayrıca özel oturumda değerlendirilmek bildiri yollamaları teşvik edilmektedir; gönderilen bildiriler öncelikle bilimsel özgünlük açısından değerlendirilecektir. 

Yarışma için tahmini zaman çizelgesi:

Eğitim kümesinin paylaşılması: 09 Mayıs 2023

Yarışmaya kayıt için son tarih: 17 Mayıs 2023

Oturuma son bildiri yollanma tarihi: 25 Mayıs 2023

Test kümesinin paylaşılması: 1 Haziran 2023

Test sonuçlarının toplanması: 2 Haziran 2023

Sonuçların duyurulması: 3 Haziran 2023

Bildirilerin sonuç tablolarının güncellenmesi için son tarih: 4 Haziran 2023

Bildirilerin kabulünün duyurulması: 5 Haziran 2023

Yarışmaya kayıt için 15 Mayıs 2023’e kadar form doldurulmalıdır: https://forms.gle/dSZdtNJrpozBH5579

Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele isimli AB projesi kapsamında düzenlenecek imecenin her alt-probleminde en başarılı olan gruba 750şer avro ödül verilecektir. Yarışma ve ödül kuralları yarışmadan önce detaylandırılacaktır. Proje Hrant Dink Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülmektedir.